"1 października 2020 roku zostały zawarte transakcje nabycia akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będące wynikiem wezwania. W wyniku tych transakcji nabywający nabył akcje spółki notowane na GPW w liczbie 500 akcji" - czytamy w komunikacie.

W sierpniu br. GI International ogłosiło wezwanie na 15,29% akcji Work Service, tj. 10 029 311 walorów spółki po cenie 0,62 zł za sztukę.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)