Zamawiającym jest Województwo Podlaskie - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy a zakończenie w ciągu dalszych 16 miesięcy (lub 27 miesięcy w sytuacji konieczności sporządzenia w ramach postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji środowiskowej raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko), natomiast prace budowlane potrwają 21 miesięcy licząc od przekazania terenu budowy, podano także.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)