"Strony zawarły aneks do umowy, w ramach którego uzgodniły m.in., że na podstawie osobnego aneksu do umowy, który zostanie zawarty przez strony w przyszłości:

1) zmianie ulegną postanowienia zawarte w umowie dotyczące płatności części ceny w kwocie odpowiadającej 90 000 000 zł, która zostanie rozliczona w drodze nabycia przez emitenta akcji wyemitowanych przez kupującego na rzecz emitenta;

2) emitent będzie zobowiązany do objęcia dodatkowych akcji kupującego w liczbie odpowiadającej proporcji akcji kupującego będącej w posiadaniu emitenta do wszystkich akcji kupującego, jeśli w okresie 6 miesięcy następujących po dniu zamknięcia transakcji objętej umową, kapitał zakładowy kupującego zostanie podwyższony w ramach realizacji prawa poboru;

3) emitent będzie zobowiązany do niesprzedawania akcji kupującego, o których mowa w punkcie 1 i 2 w okresie 6 miesięcy następujących po dniu zamknięcia transakcji objętej umową" - czytamy w komunikacie.

"Po pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej przejęcia Aluminium Konin przez Gränges AB, podpisaliśmy aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży z 27 listopada 2019 r. Zgodnie z dokumentem, w rozliczeniu transakcji, poza gotówką zdecydowaliśmy się objąć blisko 3,5% pakiet akcji Gränges AB, co stanowi równowartość 90 mln zł. Poprzez nabycie akcji Gränges AB chcemy w dalszym ciągu wykorzystywać potencjał rynku aluminium oraz produktów oferowanych przez Aluminium Konin. Boryszew będzie największym branżowym akcjonariuszem Gränges AB. Oczekujemy zamknięcia transakcji w ciągu najbliższych kilku tygodni" - powiedział prezes Boryszewa Piotr Lisiecki, cytowany w komunikacie.

Warunkowa, przedwstępna umowa sprzedaży aktywów produkcyjnych zlokalizowanych w Koninie, tj. sprzedaży 190 mln akcji, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki Impexmetal na rzecz szwedzkiej spółki Gränges AB, podpisana została pod koniec listopada 2019 roku.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)