"Nawiązanie współpracy uzależnione jest od pozytywnego zakończenia negocjacji, w tym wypracowania zadowalających strony warunków współpracy, w szczególności zakresu działań poszczególnych stron i warunków finansowych oraz zawarcia ostatecznej umowy o współpracy. Spółka zastrzega, iż MoU ma charakter intencjonalny i niewiążący oraz jeżeli strony nie zawrą ostatecznej umowy w ciągu 4 miesięcy od podpisania MoU, porozumienie wygasa, chyba że strony postanowią inaczej" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Mabion zapewnia, iż potencjalne nawiązanie powyższej współpracy nie wpłynie negatywnie na realizację dotychczasowych projektów spółki, a w szczególności zapewnia, iż priorytetem pozostanie rozwój i komercjalizacja leku MabionCD20.

"Podpisanie ww. MoU nie wpływa także na negocjacje z australijską firmą Vaxine Pty Ltd. w zakresie współpracy na rzecz wspólnego rozwoju, produkcji i wprowadzenia na rynek UE szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, ani na negocjacje z niemiecką firmą IcanoMAB GmbH w zakresie współpracy na rzecz prowadzenia wspólnych prac rozwojowych oraz produkcji przeciwciała 'IL-mAb' rozwijanego jako potencjalny lek do leczenia zakażeń Covid-19" - czytamy także.

Jak podaje spółka, Taxon jest zainteresowany rozwojem produktów, ich rejestracją i komercjalizacją na zasadzie wyłączności na całym świecie, w jednym lub kilku wskazaniach, w których leki referencyjne oparte na rytuksymab, tj. przeciwciała rozpoznające receptor CD20 nie są obecnie zarejestrowane na żadnym rynku.

"W tym celu Taxon jest gotowy do współpracy ze spółką i przeprowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych wymaganych do rejestracji Produktów w ww. wskazaniach, które zostaną dookreślone przez strony w terminie późniejszym. Zgodnie z MoU, działania, za które odpowiedzialny będzie Taxon, w tym wszystkie prace badawczo-rozwojowe produktów w danym wskazaniu, finansowane będą przez Taxon. Spółka wniesie posiadane przez siebie aktywa w postaci technologii wytwarzania przeciwciała anty CD20, dokumentacji jakościowej i regulacyjnej, jak też produkt leczniczy do prac klinicznych, a w przypadku komercjalizacji, będzie wyłącznym producentem" - czytamy także.

Taxon Therapeutics jest izraelską firmą biotechnologiczną koncentrującą się na rozwoju leków na rzadko występujące schorzenia, na które obecnie nie ma istniejących leków. Firma działa w segmencie leków sierocych tzw. "Orphan Drugs".

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)