Sprzedaż obejmuje:

- nieruchomości gruntowe stanowiące funkcjonujący zakład przetwórstwa mięsa położony w Goczałkowicach - Zdroju przy ulicy Uzdrowiskowej 4C i D, wraz z nieruchomościami nieoperacyjnymi,

- nieruchomości gruntowe stanowiące funkcjonujący zakład przetwórstwa mięsa położony w Pszczynie przy ulicy Korczaka 5, wraz z oczyszczalnią ścieków i sklepem firmowym,

- nieruchomości stanowiące funkcjonujący zakład przetwórstwa mięsa położony w Ćwiklicach przy ulicy Spokojnej 48,

- prawa wynikające z umowy leasingu operacyjnego nieruchomości stanowiącej teren zakładu rozbioru i przetwórstwa mięsa położonej w Mokrsku, wraz z oczyszczalnią ścieków,

- inwestycje, ruchomości, nakłady trwałe i ruchome środki trwałe dotyczące ww. nieruchomości,

- wartości niematerialne i prawne,

- prawa wynikające z umów dzierżawy, najmu oraz innych umów, jak również decyzji i pozwoleń możliwych do przeniesienia na kupującego, związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, wymieniono w komunikacie.

W lutym br. Cedrob złożył ofertę nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji za 100 mln zł netto.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

Grupa kapitałowa Cedrob jest liderem rynku produkcji drobiu oraz wiodącym producentem trzody chlewnej w Polsce w 100% kontrolowanym przez polski kapitał.

(ISBnews)