Skonsolidowane przychody wyniosły 2,89 mld zł (spadek o 43%), a strata operacyjna 78 mln zł, wobec 125 mln zł zysku rok wcześniej, poinformowano również.

"Spadek przychodów ze sprzedaży w efekcie niższych (r/r) notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz zmniejszenia wolumenów rafineryjnych, przy wyższych wolumenach petrochemicznych. Spadek wykorzystania mocy rafineryjnych o (-) 20 pp (r/r) w następstwie niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej. Wzrost uzysku paliw o 3 p.p. (r/r) w rezultacie wyższego udziału rop niskosiarkowych w strukturze przerobu. EBITDA LIFO niższa o (-) 334 mln zł (r/r) głównie w efekcie ujemnego wpływu (r/r) parametrów makroekonomicznych (spadek dyferencjału i marż na lekkich i średnich destylatach) oraz ujemnego wpływu (r/r) przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w wysokości (-) 31 mln zł (r/r). Pozytywny wpływ wyższych wolumenów petrochemicznych, ograniczenia sprzedaży ciężkich frakcji rafineryjnych w strukturze sprzedaży oraz marż handlowych" - czytamy w prezentacji PKN Orlen za III kwartał 2020 r.

Nakłady inwestycyjne Orlen Lietuva w III kw. 2020 r. wyniosły 46 mln zł, w porównaniu do 35 mln zł rok wcześniej.

Orlen Lietuva to największa litewska firma, eksporter i płatnik podatków. Od 2006 roku PKN Orlen zainwestował w jej zakup i dalszy rozwój ok. 4 mld USD.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)