Giełda poinformowała we wtorek o szeregu zmian na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej prowadzonym w ramach Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF). Jedną ze zmian jest wydłużenie z trzech do czterech lat horyzontu czasowego transakcji na instrumentach rocznych. Kolejna zmiana to ograniczenie liczby instrumentów tygodniowych i miesięcznych.

Na rynku terminowym instrumenty na energię elektryczną notowane są w seriach.

Od 29 października br. zamiast trzech notowane są cztery serie kontraktów rocznych typu BASE, co oznacza, że można zawierać transakcje rozliczane do końca 2024 r.

Od 2 listopada z sześciu do pięciu ograniczono liczbę notowanych serii instrumentów tygodniowych.

Do końca 2020 r. stopniowo ograniczana będzie liczba notowanych serii instrumentów miesięcznych. Do końca października było ich dziewięć, od początku 2021 r. zostanie ich sześć.

Jak wyjaśniła TGE, w obrocie pozostają instrumenty najbardziej płynne, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia dynamicznie zachodzących zmian w sektorze energetycznym. Giełda podkreśliła, że optymalizacja liczby instrumentów jest odpowiedzią TGE na oczekiwania uczestników rynku, a podjęte działanie zostało poprzedzone konsultacją z Radą Rynku powołaną w styczniu 2019 r. jako ciało doradcze dla Zarządu Giełdy.(PAP)

wkr/ amac/