"Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną wartość 9 050 885 zł netto. Realizacja dostawy systemu nastąpi do 30 listopada 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Podpisanie przedmiotowej umowy zostało uznane przez zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość wynosi 6,9% wartości skumulowanych przychodów grupy kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wynik finansowy Synektik w I kwartale roku finansowego 2020, trwającego od 1 października 2020 do 30 września 2021 r., podsumowano.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)