Zysk operacyjny wyniósł 6,46 mln zł wobec 1,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,22 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 85,05 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 17,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 268,64 mln zł w porównaniu z 235,34 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA podwoił się i wyniósł 26,9 mln zł w tym okresie.

Wypracowany zysk netto w trzech kwartałach tego roku stanowi poprawę o ponad 16 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu przychodów o 14% r./r., ale także z poprawy efektywności. Wszystkie spółki z grupy kapitałowej, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech generują dodatnią EBITDA, dzięki czemu rozwój jest bardziej zdywersyfikowany, podała spółka w osobnym komunikacie.

"Jesteśmy dumni z bardziej zbilansowanego rozwoju i rosnącej kontrybucji spółek niemieckich. Dzięki wieloletniej restrukturyzacji i konsekwencji w realizacji strategii, grupa kapitałowa jest elastyczna i szybko reaguje na zmieniające się otoczenie rynkowe. W dziewięciu miesiącach tego roku wypracowaliśmy solidne wyniki finansowe, a sam trzeci kwartał był kontynuacją trendów z poprzednich okresów. Pomimo krótkotrwałej niepewności w związku z rozwojem pandemii, perspektywy rozwoju są bardzo dobre zarówno w Polsce jak i zagranicą. Rozbudowujemy dystrybucję naszych strategicznych marek (szczególnie w Niemczech) oraz intensywnie pracujemy nad nowymi produktami. Otrzymujemy coraz więcej zapytań od nowych klientów. O szczegółach poinformujemy wkrótce" - powiedziała wiceprezes Magdalena Mielimonka, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 9,17 mln zł wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)