"Apator Powogaz SA zawarła z generalnym wykonawcą, będącym jednocześnie właścicielem gruntów przedwstępną umowę, której przedmiot obejmuje:

- nabycie gruntów o łącznej powierzchni 2,4 ha,

- projekt i budowę zakładu produkcyjnego w terminie do dnia 28 lutego 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Nabywana nieruchomość położona jest w miejscowości Żerniki w gminie Kórnik.

Przeniesienie Apator Powogaz do nowej siedziby planowane jest na koniec I kw. 2022 r., podano także.

"Łączna wartość umowy wynosi 48,9 mln zł netto, w tym:

- 6,4 mln zł netto jako cena za nabywane nieruchomości gruntowe,

- 42,5 mln zł netto tytułem wynagrodzenia za zaprojektowanie, wybudowanie i przeniesienie własności hali produkcyjnej wraz z częścią biurową, a także za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do projektu" - czytamy dalej.

Cena uregulowana zostanie w następujących transzach:

- 4 mln zł netto w dniu podpisania umowy tytułem zadatku,

- 44,9 mln zł netto w miesięcznych ratach począwszy od stycznia 2021 r. do lutego 2022 r. tytułem zaliczek.

Źródłami finansowania inwestycji będą kredyt inwestycyjny oraz środki własne, podała także spółka.

"Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia nieruchomości nastąpi po wydaniu przez właściwe organy pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie zakładu, nie później niż do dnia 28 lutego 2022 r." - podsumowano.

Pod koniec lipca br. Apator Powogaz zawarł z podmiotem z branży deweloperskiej umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Poznaniu, na której dotychczas znajdowała się siedziba spółki, za 63,5 mln zł netto

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)