Zysk operacyjny wyniósł 0,11 mln zł wobec 0,38 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16 tys. zł w III kw. 2020 r. wobec 151 tys. zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 0,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,98 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 50 tys. zł w porównaniu z 350 tys. zł rok wcześniej.

"Za III kwartały 2020 roku grupa kapitałowa PunkPirates odnotowała skonsolidowany zysk netto [ogółem] w wysokości 555 tys. zł. Skonsolidowany wynik finansowy netto jest wyższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa za III kwartały 2019 roku odnotowała stratę netto w wysokości 1 979 tys. zł. Jednostkowy zysk za III kwartały 2020 roku wyniósł 264 tys. zł, w porównaniu do poniesionej straty 1 367 tys. zł za III kwartały 2019 roku. Wartość skonsolidowanych aktywów netto spadła z 5 818 tys. zł na koniec III kwartału 2019 roku do 3.161 tys. zł na koniec III kwartału 2020 roku, zaś wartość skonsolidowanych aktywów netto przypadających na akcjonariuszy jednostki dominującej spadła z 5 820 tys. zł na koniec III kwartału 2019 roku do 3 161 tys. zł na koniec III kwartału 2020 roku. Wartość jednostkowych aktywów netto spadła z 6 873 tys. zł do 2 980 tys. zł na koniec analogicznych okresów" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 0,26 mln zł wobec 1,37 mln zł straty rok wcześniej.

PunkPirates (dawniej IQ Partners) to notowane na rynku głównym studio do tworzenia gier VR. Zajmuje się produkcją, publikacją i marketingiem wydawanych tytułów.

(ISBnews)