Zysk operacyjny wyniósł 3,86 mln zł wobec 0,47 mln zł zysku rok wcześniej.

"W okresie czterech kwartałów 2019 roku obrotowego grupa kapitałowa zanotowała: 3% wzrost EBITDA grupy, do rekordowych 18,6 mln zł; wzrost rentowności EBITDA o blisko 2 pkt proc., do 15%" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,53 mln zł w IV kw. r.obr. 2019/2020 wobec 33,53 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. r.obr. 2019/2020 (październik 2019 - wrzesień 2020) spółka miała 8,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach razem w wysokości 125,39 mln zł w porównaniu z 134,79 mln zł rok wcześniej.

"COVID-19 może mieć również wpływ na przesunięcie terminu rozpoczęcia kolejnej fazy badań klinicznych kardioznacznika ze względu na opóźnienie procedur administracyjnych, ograniczenie dostępności pacjentów w ośrodkach medycznych oraz bardzo ograniczoną możliwość prowadzenia badań przez szpitale. W ocenie zarządu grupy, pandemia może mieć wpływ na działalność grupy w przyszłości, tak negatywny, w postaci np. utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej w przypadku dalszego zaostrzania się pandemii w Polsce i na całym świecie, a także ewentualnego spadku lub wahań popytu na poszczególne produkty z oferty grupy, jak i pozytywny, związany z poszerzeniem oferty grupy o produkty związane z problematyką COVID-19 czy z oczekiwanym wzrostem nakładów na opiekę zdrowotną w następstwie prognozowanego wzrostu znaczenia opieki zdrowotnej na całym świecie" - czytamy w raporcie finansowym.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. r.obr. 2019/2020 wyniósł 5,4 mln zł wobec 7,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)