Zysk operacyjny wyniósł 0,76 mln zł wobec 3,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi sięgnęły 12,5 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 9,21 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 33,09 mln zł w porównaniu z 20 mln zł rok wcześniej.

"Wysoki poziom przychodów w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. jest związany z utrzymywaniem się wysokiego poziomu sprzedaży poszczególnych gier oraz realizacją umowy z globalnym wydawcą, od którego spółka otrzymuje m in. wynagrodzenie typu 'advance'. Wzrost przychodów oraz równocześnie stosunkowo mniejszy wzrost kosztów operacyjnych, pozwoliły nam osiągnąć w tym okresie prawie 3,5 mln zł zysku ze sprzedaży" - skomentował prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

Wyniki II kwartału potwierdziły, że 2020 r. będzie rekordowym rokiem w historii Bloober Team, ponieważ już teraz są wyższe niż w całym 2019 r., podkreśliła spółka.

"Z roku na rok zgodnie z założeniami nasze rezultaty poprawiają się. Bieżący rok będzie zdecydowanie lepszy niż poprzedni, mimo że premiera naszej największej produkcji została przesunięta na rok 2021. Oznacza to, że przyszły rok będzie kolejnym rokiem z rekordem przychodów" - zapowiedział Babieno.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 7,25 mln zł wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, skupia się na tworzeniu mrocznych thrillerów i horrorów. Spółka, założona w 2008 r., jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)