"Przed nami ogromne inwestycje, ale rozumiemy akcjonariuszy. Mamy nadzieję na szybki powrót do wypłaty dywidendy" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji.

Podkreślił, że ostateczna rekomendacja zarządu będzie zależała od kondycji finansowej spółki.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)