"Strony listu intencyjnego przyjęły m.in. następujące wstępne założenia potencjalnej transakcji:

1. przedmiotem sprzedaży będą wszystkie posiadane przez emitenta i GISA akcje banku, stanowiące około 99,999% kapitału zakładowego banku;

2. proponowana cena za akcje wynosi 50 000 000 BYN, co stanowi równowartość 73 810 000 zł wg średniego kursu NBP z dnia 18 listopada 2020 r.;

3. potencjalna transakcja będzie uzależniona od uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych;

4. intencją stron listu intencyjnego jest zawarcie umowy sprzedaży akcji do dnia 4 stycznia 2021 r.;

5. po podpisaniu listu intencyjnego może zostać przeprowadzone dodatkowe badanie due diligence banku" - czytamy w komunikacie.

List intencyjny, o ile nie zostanie przedłużony za zgodą stron, wygaśnie z dniem 31 stycznia 2021 r., podano także.

W lipcu br. Getin Holding informował, że otrzymał dwie niewiążące oferty kupna akcji Idea Banku z siedzibą w Mińsku - spółki zależnej - i w związku z tym podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Banku Białoruś.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)