Jak wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny, II fala pandemii może w branżach szczególnie dotkniętych skutkami COVID-19 przynieść znaczny wzrost zatorów płatniczych, zagrażających stabilności przedsiębiorstw, a nawet ich istnieniu. "W obecnej trudnej sytuacji wielu firm, istotne jest wykorzystywanie wszystkich dostępnych metod zapobiegania zatorom płatniczym, w tym monitoringu płatności, ale też uruchamianie działalności online we wszystkich branżach, gdzie jest to możliwe" - wskazują analitycy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

PIE zwraca uwagę, że obecnie bardziej niż zatorów płatniczych firmy obawiają się braku możliwości sprzedaży, mogącego doprowadzić nawet do zamknięcia firmy. Zakończenia działalności w najbliższych trzech miesiącach boi się 44,9 proc. firm z branży zakwaterowania i gastronomii - wskazują, powołując się na październikowe badania GUS. Z kolei w branży budowlanej 48,8 proc. przedsiębiorstw obawia się, że w ciągu trzech miesięcy będzie musiała zakończyć działalność, "jeśli nie zmieni się sytuacja w zakresie ograniczenia działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19". "Sytuacja firm budowlanych jest niepokojąca, gdyż utrzymanie aktywności w tej branży, podobnie jak w przemyśle, jest kluczowe dla ścieżki powrotu Polski do wzrostu PKB" - podkreślają analitycy.

Reklama

Eksperci przyznali, że pierwsza fala pandemii nie wywołała znacznego wzrostu opóźnień w płatnościach trwających ponad 60 dni. Przywołując wyniki badania przedsiębiorców na zlecenie BIG InfoMonitor przypominają, że w II kwartale 2020 r. odsetek firm mających takie opóźnienie zmniejszył się do 35 proc., podczas gdy wcześniej wynosił ok. 50 proc., a tendencja spadkowa utrzymała się w III kwartale.

Również według badań koniunktury GUS, w marcu 2020 r. nieliczne przedsiębiorstwa zgłaszały zatory zagrażające stabilności firmy, ale w kwietniu ich odsetek wzrósł w niektórych branżach prawie dwukrotnie. "Najbardziej ucierpiały sektory, w których wprowadzono największe obostrzenia, czyli zakwaterowanie i gastronomia – prawie 4 na 10 firm deklarowały zatory zagrażające stabilności firmy" - przypomina PIE. Najmniej negatywnych skutków odnotowano w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie i handlu hurtowym. W październikowym badaniu GUS na temat wpływu pandemii COVID-19 na koniunkturę, nieliczne firmy deklarowały, że oczekują pojawienia się zatorów zagrażających stabilności firmy, "ale nadal najwięcej takich wskazań dotyczyło zakwaterowania i gastronomii (4,9 proc.) oraz transportu i gospodarki magazynowej (2,9 proc.)" - zaznacza PIE. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ drag/