Zysk operacyjny wyniósł 7,21 mln zł wobec 9,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,75 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 48,33 mln zł rok wcześniej.

"Poziom sprzedaży mieszkań w kraju w trzecim kwartale 2020 roku był zadowalający. Liczba mieszkań sprzedanych i wprowadzonych do sprzedaży była bardzo zbliżona (sprzedano 13,3 tys. mieszkań, natomiast wprowadzonych do oferty zostało 13 tys.), dzięki czemu liczba lokali w ofercie sprzedaży na koniec września prawie się nie zmieniła. Poziom cen w 6 największych aglomeracjach wzrósł nieznacznie (kwartalnie o 1%), przy blisko 3% inflacji. W porównaniu do drugiego kwartału roku bieżącego (przypadającego na okres lockdown wywołanego epidemią) sprzedano o 94 % więcej lokali" - czytamy w komentarzu zarządu.

W okresie lipiec - wrzesień 2020 roku Inpro podpisało 139 umów przedwstępnych netto. Spółka zależna Domesta zawarła w trzecim kwartale 2020 roku 54 umowy przedwstępne netto, zatem cała Grupa Inpro podpisała łącznie 193 umowy przedwstępne netto. Oznacza to spadek wolumenu sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 12%. W III kwartale br. grupa kapitałowa Inpro przekazała łącznie 144 lokale i było to o 73% więcej niż w III kwartale 2019 roku, kiedy grupa wydała 83 mieszkania. Narastająco za dziewięć miesięcy bieżącego roku grupa wydała łącznie 417 lokali w porównaniu z 256 lokalami w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o 63%), podano również.

Łącznie w całym 2020 roku grupa planuje oddać do użytkowania ponad 900 lokali. Dla porównania w 2019 roku grupa w całym roku oddała do użytkowania łącznie 538 lokali, zapowiedziała także spółka.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 15,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 184,42 mln zł w porównaniu z 131,43 mln zł rok wcześniej.

"Za pierwsze dziewięć miesięcy 2020 roku Grupa Inpro zanotowała przychód ze sprzedaży na poziomie 184,4 mln zł, czyli o 40% więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 45 mln zł (11% wzrostu). Rentowność netto utrzymała się na poziomie 10% - całkowity dochód ogółem za dziewięć miesięcy 2020 r. wyniósł 18,1 mln zł (wzrost o 42%)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 12,66 mln zł wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2019 r. Inpro sprzedało 769 lokali.

(ISBnews)