"Planowana oferta publiczna spółki PCF Group S.A. będzie obejmować łącznie nie więcej niż 4 125 024 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,02 zł każda (akcje oferowane), w tym nie więcej niż 2 062 512 nowych akcji serii B spółki (akcje nowej emisji) i nie więcej niż 2 062 512 istniejących akcji serii A spółki (akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki (oferujący))" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przeprowadzenie oferty jest planowane do końca 2020 roku. Spółka podała dziś, że wszystkie szczegóły dotyczące oferty zostaną zawarte w prospekcie, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

"Ogromnie się cieszę, że po kilku miesiącach przygotowań jesteśmy na 'ostatniej prostej' przed rozpoczęciem oferty akcji i debiutem na giełdzie. Jestem przekonany, że inwestorzy pozytywnie ocenią perspektywy rozwoju People Can Fly, które może pochwalić się portfolio gier, które odniosły globalny sukces. Wierzę, że przed nami bardzo dobre perspektywy, gdyż jesteśmy przed premierą największej produkcji w naszej historii - gry 'Outriders', której wydawcą jest Square Enix, globalny koncern z siedzibą w Tokio. Nasza gra 'Bulletstorm' sprzedała się do tej pory w kilku milionach egzemplarzy. Nie mogę zdradzić, jakie mamy prognozy sprzedaży 'Outriders', ale ma to być nasza dotychczas największa i najbardziej ambitna produkcja" - powiedział prezes i większościowy akcjonariusz PCF Group Sebastian Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

"Ponadto w naszym oddziale w Nowym Jorku rozpoczęliśmy kilkanaście miesięcy temu prace nad kolejną nową grą, która podobnie jak 'Outriders' będzie realizowana przy współpracy z międzynarodowym wydawcą. A to nie wszystko, jeżeli chodzi o nasze plany rozwoju. Cieszę się, że w kolejnych jego etapach będą mogli uczestniczyć nowi akcjonariusze spółki" - dodał prezes.

"Outriders" to trzecio-osobowa gra typu shooter z elementami RPG osadzona w realiach dark science-fiction. Jej premiera została zaplanowana na 2 lutego 2021 roku. Technologia produkcji gier People Can Fly bazuje na oprogramowaniu Unreal Engine - silniku gier wideo stworzonym przez Epic Games.

Jeżeli wszystkie akcje nowej emisji zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, a oferujący sprzedadzą wszystkie akcje sprzedawane, po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane stanowić będą 13,95% kapitału zakładowego spółki i będą uprawniać do 13,95% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w tym udział akcji sprzedawanych, podobnie jak udział akcji nowej emisji, wynosić będzie 6,975% kapitału zakładowego i łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podano w komunikacie.

Każdy z oferujących jest stroną umowy lock-up o ograniczeniu rozporządzania akcjami istniejącymi (w tym akcjami sprzedawanymi) należącymi do każdego z oferujących obowiązującej (i) w stosunku do akcji sprzedawanych - do dnia sprzedaży akcji sprzedawanych w ofercie; (ii) w stosunku do pozostałych akcji istniejących - do dnia upływu 4 lat kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji spółki na rynku głównym GPW. Prawa do akcji oraz akcje nowej emisji, które zostaną objęte w Ofercie przez inwestorów w transzy pracowniczej, będą objęte ograniczeniami w ich rozporządzaniu do upływu 12 miesięcy licząc od dnia pierwszego notowania praw do akcji na rynku regulowanym GPW" - czytamy dalej.

Doradcami procesu IPO spółki PCF Group są: Trigon Dom Maklerski - globalny koordynator, Greenberg Traurig Grzesiak - doradca prawny, Grant Thornton - audytor oraz cc group - relacje inwestorskie i public relations IPO.

"Wyniki Grupy PCF potwierdzają zdolność do generowania znacznych przepływów pieniężnych i dalsze możliwości rozwoju. W latach 2017-2019 skumulowany roczny wskaźnik wzrostu przychodów wyniósł 38%. Skuteczność naszego modelu biznesowego odzwierciedlają także wyniki wypracowane w pierwszym półroczu 2020 roku, w którym zanotowaliśmy prawie 53 mln zł przychodów, tj. o prawie 97% więcej w porównaniu do przychodów w pierwszym półroczu 2019 roku oraz ponad 17 mln zł zysku netto" - wskazał dyrektor finansowy PCF Group Michał Sokal.

W I półroczu 2020 roku grupa wypracowała prawie 53 mln zł przychodów, czyli prawie o 97% więcej r/r. Zysk EBITDA w I półroczu 2020 roku wyniósł ponad 21 mln zł (40,3% marża EBITDA), a zysk netto osiągnął poziom ponad 17 mln zł, podano w materiale.

"Celem strategicznym Grupy PCF jest wzmacnianie globalnej marki People Can Fly jako jednego z wiodących, niezależnych deweloperów w branży gier wideo, tworzącego ambitne i nowatorskie gry segmentu AAA z gatunku shooter oraz gier akcji, łączących elementy RPG. Strategia spółki zakłada m.in. powiększenie zespołu produkcyjnego, inwestycje w nową produkcję na bazie IP spółki oraz rozwój nowych obszarów działalności w oparciu o markę People Can Fly" - napisano też w komunikacie.

W ramach strategii zarząd spółki podzielił cele strategiczne na dwa horyzonty czasowe: cele krótkoterminowe (12-24 miesięcy) oraz cele długoterminowe (powyżej 24 miesięcy).

"Jednymi z krótkoterminowych celów strategicznych spółki są dalszy rozwój zespołów produkcyjnych Grupy we wszystkich lokalizacjach oraz pozyskanie nowego lub nowych zespołów produkcyjnych lub uruchomienie nowych studiów produkcyjnych grupy, lub też przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo na potrzeby tworzenia przez grupę nowych IP. Jednocześnie, po wzmocnieniu zespołu deweloperskiego grupy, zdobyciu dalszego doświadczenia, pozyskaniu kompetencji w zakresie działalności wydawniczej, rozwinięciu dodatkowych funkcjonalności PCF Framework, a także zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych, spółka planuje rozpoczęcie produkcji tworzonych przez grupę gier w modelu self-publishing, tj. jako ich wydawca, w oparciu o istniejące lub nowo wytworzone IP, co stanowi jeden z celów strategicznych grupy w horyzoncie długoterminowym" - czytamy dalej.

"Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację wybranych krótkoterminowych celów strategicznych spółki wskazanych powyżej oraz opracowanie koncepcji i rozpoczęcie prac nad wykorzystaniem potencjału IP będącego własnością grupy lub wytworzenie nowego IP" - wskazano także.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się nagrodzone tytuły, które zdobyły uznanie graczy i mediów na całym świecie, takie jak: "Painkiller", "Bulletstorm" oraz "Gears of War: Judgment".

(ISBnews)