"Na chwilę obecną mogę jedynie powiedzieć, że dywidenda jest planowana i myślimy, żeby zarekomendować walnemu zgromadzeniu jej wypłatę w wysokości 44 groszy za jedną akcję"- powiedział ISBnews Przybyło.

Prezes podkreślił jednocześnie, że ostateczną decyzję o ewentualnym wypłaceniu wysokości dywidendy podejmą akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia.

Grupa AB odnotowała 66,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (1 lipca 2019 - 30 czerwca 2020) wobec 57,78 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w r. obr. 2019/2020 r. wyniósł 35,69 mln zł wobec 35,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2018/2019 (lipiec 2018 - czerwiec 2019) miała 8,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)