"Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. informuje, że w odpowiedzi na zmiany sytuacji rynkowej, dynamiczny rozwój technologiczny sektora bankowego oraz realizowane przez bank projekty w obszarze digitalizacji podjął decyzję o dalszej adaptacji modelu operacyjnego Banku i zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych" - czytamy w komunikacie.

"Uchwała podjęta przez zarząd w dniu 25 listopada 2020 r. przewiduje przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych w latach 2021-2023 i objęcie nim nie więcej niż 800 pracowników banku zatrudnionych w centrali i sieci sprzedaży" - czytamy dalej.

Zarząd banku powiadomi organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji w sprawie warunków przeprowadzania zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, podano także.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)