"Wniosek został złożony w celu realizacji uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)