"Na podstawie listu intencyjnego strony zobowiązują się do prowadzenia negocjacji, których celem będzie uzgodnienie zasad współpracy stron przy stworzeniu i wydaniu gry. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku podpisaniem przez strony umowy regulującej zasady współpracy stron przy stworzeniu i wydaniu gry (umowa wydawnicza)" - czytamy w komunikacie.

List Intencyjny nie nakłada na którąkolwiek ze stron obowiązku ponoszenia jakichkolwiek wydatków, zaznaczono.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)