"Prognoza została dokonana w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową grupy kapitałowej Unimot, a także umiarkowanie pozytywne oczekiwania spółki co do przyszłości - w szczególności co do wysokości premii lądowej i wolumenów sprzedaży oleju napędowego w 2021 roku oraz pozytywnego wpływu na wyniki finansowe biznesu LPG, energii elektrycznej i gazu ziemnego, a także dynamicznie rozwijającego się segmentu fotowoltaiki (w zakresie sprzedaży paneli fotowoltaicznych)" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie, przy przygotowywaniu prognozy zarząd wziął pod uwagę trwającą pandemię COVID-19, spodziewane presje na marże w biznesie oleju napędowego, niestabilność na rynku biopaliw oraz wyzwania w budowaniu struktur operacyjnych w nowym obszarze biznesowym - projektach farm fotowoltaicznych, zaznaczono również.

"Prognoza nie uwzględnia niemożliwych do oszacowania efektów zdarzeń związanych z pandemią COVID-19 oraz zapowiedzianą akwizycją Grupy Lotos przez PKN Orlen. Powyższe okoliczności mogą mieć z dużym prawdopodobieństwem wpływ na przedstawioną prognozę" - czytamy dalej.

Zarząd Unimotu zapowiedział, że będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji prognozy, a w przypadku jej istotnej zmiany - przekaże taką informację do publicznej wiadomości.

Aktualna prognoza skonsolidowanej EBITDA skorygowanej Grupy Unimot na 2020 rok wynosi 80 mln zł.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)