"Wartość wynagrodzenia należnego konsorcjum z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi ok. 128,4 mln zł netto, z czego wynagrodzenie emitenta stanowi kwota ok. 38,5 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w ciągu 21 dni od dnia zawarcia umowy, a zakończenie w I kwartale 2022 r., podano również.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)