"Umowa dotyczy świadczenia w latach 2021-2024 usług serwisu, wsparcia i rozwoju systemu informatycznego do Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZMS) wdrożonego w TD. Zgodnie z postanowieniami umowy, TD ma prawo naliczać kary umowne, w szczególności z tytułu:

- opóźnień w realizacji usług serwisowych, usług wsparcia, rozwoju, lub świadczeń gwarancyjnych,

- opóźnień dotyczących usuwania awarii lub wad" - czytamy w komunikacie.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)