Jak zapowiedział w czwartek prezes Polskiego Funduszu Paweł Borys po północy z czwartku na piątek mikro, małe i średnie firmy z branż, które ucierpiały z powodu koronawirusa, będą mogły składać przez internet wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0 PFR. Wartość programu to około 13 mld zł. Nabór wniosków o subwencje ma potrwać do 28 lutego. W programie uczestniczyć będzie 17 banków komercyjnych i większość banków spółdzielczych.

Gotowość do przyjmowania wniosków ogłosił m.in. Banku Pekao, PKO BP, Alior Bank i ING Bank Śląski.

Jak informuje Bank Pekao, jego klienci (w tym byłego Idea Banku), od północy z czwartku 14 na piątek 15 stycznia będą mogli składać wnioski za pomocą bankowości elektronicznej Pekao24, PekaoBiznes24 oraz Idea Cloud.

"Przedłużający się lockdown sprawia, że przedsiębiorcy potrzebują środków na utrzymanie swojego biznesu, w szczególności z branż, których działalność została mocno ograniczona bądź zawieszona. Często to już nie jest kwestia lepszego bądź gorszego prosperowania, a przetrwania firmy.(...) Jako bank dołożymy wszelkich starań, aby pomoc z Tarczy Finansowej PFR 2.0 dotarła do jak najszerszego grona klientów, którzy mogą skorzystać z tego wsparcia – powiedziała cytowana w komunikacie wiceprezes Pekao nadzorująca działalność pionu małych i średnich przedsiębiorstw, Magdalena Zmitrowicz. W komunikacie zaznaczono, że w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 za pośrednictwem Banku Pekao subwencję uzyskało ponad 32 tysiące firm. Łączna kwota, która została przelana na ich konta to aż 7,4 mld zł.

Również PKO BP ogłosił w komunikacie, że od 15 stycznia będzie przyjmował wnioski o subwencję z Tarczy Finansowej PFR 2.0.Klienci mogą je składać za pośrednictwem serwisów bankowości internetowej iPKO i iPKO, czyli podobnie jak w Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Reklama

"W ramach Tarczy Finansowej 1.0 za pośrednictwem PKO Banku Polskiego około 67 tys. firm zatrudniających 503 tys. pracowników otrzymało subwencje finansowe o łącznej wartości 10,5 mld zł, z puli 60,9 mld zł wypłaconych przez PFR. Dzięki Tarczy Finansowej 2.0 pomoc otrzymają firmy działające w branżach najbardziej poszkodowanych przez drugą falę pandemii. Mam nadzieję, że wspólnie ocalimy wiele przedsiębiorstw i miejsc pracy, sprawnie przekazując subwencje naszym klientom - powiedział cytowany w informacji dyrektor formacji bankowości firm i przedsiębiorstw Banku Pekao Tomasz Frąckowiak.

Z kolei klienci biznesowi Alior Banku od 15 stycznia mogą wnioskować o subwencje z Tarczy Finansowej PFR 2.0. za pośrednictwem bankowości internetowej Alior Online i BusinessPro. Napisano, że wsparcie udzielone zostanie mikroprzedsiębiorcom oraz właścicielom firm z sektora MŚP reprezentującym branże najbardziej poszkodowane podczas drugiej fali pandemii COVID-19. Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 miliardów zł.

Jak wskazał dyrektor zarządzający pionem produktów klienta biznesowego w Alior Banku Marek Sołtysiak, w ramach pierwszej Tarczy Finansowej w Alior Banku rozpatrzono pozytywnie ponad 17 tys. wniosków. Łączna kwota subwencji przyznana przedsiębiorcom wyniosła ponad 2,7 mld zł. "Również tym razem mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą w prosty sposób, za pośrednictwem bankowości internetowej, wnioskować o finasowanie. Liczymy, że będzie to realna pomoc dla tych firm, które w związku z pandemią musiały ograniczyć lub zawiesić działalność" - mówi Sołtysiak.

Jak informuje ING Bank Śląski, już od północy 15 stycznia br. przedsiębiorcy wnioski o subwencję będą mogli składać przez systemy bankowości internetowej Moje ING oraz ING Business.

"ING chce być partnerem dla swoich klientów nie tylko w czasach prosperity, ale przede wszystkim wtedy, gdy potrzebują wsparcia. W ubiegłym roku środki otrzymane przez klientów ING z Tarczy 1.0 stanowiły blisko 16 proc. wartości dopłat całego programu. Aby dalej ich wspierać przystąpiliśmy do współpracy z innymi instytucjami finansowymi w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0" – powiedziała wiceprezes ING Banku Śląskiego Ewa Łuniewska,

Aby zawnioskować o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 należy spełnić określone warunki, a następnie poprawnie wypełnić i podpisać wniosek wraz z umową w systemie bankowości elektronicznej. Dane zamieszczone we wniosku zostają automatycznie zweryfikowane z danymi w rejestrach instytucji i na tej podstawie wydawana jest decyzja.

Informacja o decyzji jest przekazana w systemie bankowości elektronicznej. Bank po otrzymaniu środków z PFR przelewa przyznaną kwotę na rachunek firmowy.

Ze wsparcia w ramach programu korzystać mogą przedsiębiorcy z sektorów mikro, małych i średnich firm. Warunkiem koniecznym jest prowadzenie działalności na dzień 31.12.2019 r. oraz dzień złożenia wniosku. Firmy, które otrzymały finansowanie z Tarczy 1.0. również mogą wnioskować o wsparcie w ramach Tarczy 2.0.

autorka: Ewa Wesołowska

ewes/ drag/

- W ramach Tarczy Finansowej 1.0 za pośrednictwem PKO Banku Polskiego około 67 tys. firm zatrudniających 503 tys. pracowników otrzymało subwencje finansowe o łącznej wartości 10,5 mld zł, z puli 60,9 mld zł wypłaconych przez PFR. Dzięki Tarczy Finansowej 2.0 pomoc otrzymają firmy działające w branżach najbardziej poszkodowanych przez drugą falę pandemii. Mam nadzieję, że wspólnie ocalimy wiele przedsiębiorstw i miejsc pracy, sprawnie przekazując subwencje naszym klientom.

- mówi Tomasz Frąckowiak, dyrektor Formacji Bankowości Firm i Przedsiębiorstw

Tarcza Finansowa 2.0 dla mikroprzedsiębiorstwO subwencje mogą ubiegać się firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników, których obroty lub suma bilansowa są poniżej 2 mln euro i odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku. Kwota subwencji jest zależna od wielkości spadku przychodów i wyniesie: - 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc. - 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc.

Maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł. Subwencja może zostać umorzona nawet w 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku. Łączna wartość pomocy finansowej dla mikrofirm wyniesie 6,5 mld zł.

Tarcza Finansowa 2.0 dla małych i średnich przedsiębiorstwO subwencje mogą ubiegać się firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników, których obroty wynoszą poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa jest poniżej 43 mln euro, a obroty spadły o minimum 30 proc. w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku. Subwencja zostanie wypłacona w kwocie 70 proc. straty brutto (przed podatkiem) za miesiące od listopada 2020 do marca 2021 roku. Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł, ale nie więcej niż 72 tys. zł na pracownika. Łączna wartość pomocy finansowej dla małych i średnich firm wyniesie 6,5 mld zł.

W przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na jednego pracownika nie może być wyższa niż 72 tys. zł dla mikrofirm i 144 tys. zł dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Uzyskane wsparcie może zostać całkowicie umorzone po spełnieniu określonych warunków, w tym m.in. kontynuowania prowadzonej działalności, w przypadku mikrofirm - utrzymania średniego zatrudnienia w 2021 roku w porównaniu do roku ubiegłego, w przypadku małych i średnich firm - rozliczenia nadwyżki udzielonej subwencji do końca 2021 roku.

Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż potrzebujących wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości 25 mld zł, uruchomiona w ub. roku. Tarcza Finansowa PFR 2.0 przewiduje aktualizację jej warunków i przedłużenie istniejącego programu do 31 marca 2021 roku. Wnioski można składać bezpośrednio poprzez formularz na stronie PFR.

Dla wszystkich zainteresowanych Tarczą 2.0 PKO Bank Polski przygotował

Wnioskowanie o subwencje PFR w ING dostępne od północy 15 stycznia14.01.2021

Klienci ING Bank Śląskiego już od północy 15 stycznia br. mogą wnioskować o subwencje w ramach programu Tarczy Finansowej PFR 2.0 skierowanej do branż, które najbardziej odczuły negatywne skutki drugiej fali pandemii. Wniosek można złożyć przez systemy bankowości internetowej Moje ING oraz ING Business.

ING chce być partnerem dla swoich klientów nie tylko w czasach prosperity, ale przede wszystkim wtedy, gdy potrzebują wsparcia. W ubiegłym roku środki otrzymane przez klientów ING z Tarczy 1.0 stanowiły blisko 16% wartości dopłat całego programu. Aby dalej ich wspierać przystąpiliśmy do współpracy z innymi instytucjami finansowymi w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. – powiedziała Ewa Łuniewska, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Aby zawnioskować o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 należy spełnić określone warunki, a następnie poprawnie wypełnić i podpisać wniosek wraz z umową w systemie bankowości elektronicznej. Dane zamieszczone we wniosku zostają automatycznie zweryfikowane z danymi w rejestrach instytucji i na tej podstawie wydawana jest decyzja.

Informacja o decyzji jest przekazana w systemie bankowości elektronicznej. Bank po otrzymaniu środków z PFR przelewa przyznaną kwotę na rachunek firmowy.

Ze wsparcia w ramach programu korzystać mogą przedsiębiorcy z sektorów mikro, małych i średnich firm. Warunkiem koniecznym jest prowadzenie działalności na dzień 31.12.2019 r. oraz dzień złożenia wniosku. Firmy, które otrzymały finansowanie z Tarczy 1.0. również mogą wnioskować o wsparcie w ramach Tarczy 2.0.