"Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem dzisiejszym ze składu zarządu JSW Pana Włodzimierza Hereźniaka, pełniącego funkcję prezesa zarządu" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie RN podjęła uchwały dotyczące:

i) powierzenia Arturowi Dyczce pełnienia obowiązków prezesa od 18 stycznia do dnia powołania prezesa zarządu. W tym okresie Dyczko pozostaje również wiceprezesem ds. technicznych i operacyjnych.

ii) powierzenia Radosławowi Załozińskiemu pełnienia obowiązków wiceprezesa ds. handlu od 18 stycznia. W tym okresie pozostaje on również wiceprezesem ds. ekonomicznych.

Włodzimierz Hereźniak był prezesem JSW od sierpnia 2019 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent Koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)