"Spółka informuje, iż 27 stycznia 2021 r. otrzymała informację z Polskiego Funduszu Rozwoju, iż zarząd PFR 26 stycznia 2021 r. podjął decyzję dotyczącą udzielenia spółce finansowania programowego w formie pożyczki płynnościowej w wysokości do 5 000 000 zł w ramach programu rządowego tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm" - czytamy w komunikacie.

Wypłata środków nastąpi na podstawie zawartej ze spółką umowy pożyczki płynnościowej i na warunkach określonych w tejże umowie oraz regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm".

Zgodnie z regulaminem ubiegania się o udział w programie:

a) pożyczka płynnościowa może zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności spółki, w tym na finansowanie kapitału obrotowego, a w szczególności w celu regulowania:

- zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów - w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów - lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi,

- wynagrodzeń, z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych,

- zobowiązań publiczno-prawnych,

- innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności ustalonych w umowie pożyczki oraz zaakceptowanych przez PFR.

b) pożyczka płynnościowa jest oparta o stałe oprocentowanie według następującej formuły:

- oprocentowanie w pierwszym roku od daty zawarcia umowy pożyczki (p.a.) to 1,25%,

- oprocentowanie w drugim i trzecim roku od daty zawarcia umowy pożyczki (p.a.) to 1,75%,

- oprocentowanie w czwartym roku od daty zawarcia umowy pożyczki (p.a.) to 2,75%, podano także.

"Szacowany termin spłaty zobowiązań wynikających z umowy pożyczki to 31 grudnia 2024 r. O zawarciu z PFR umowy pożyczki płynnościowej spółka poinformuje odrębnym raportem w systemie ESPI" - czytamy również.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

(ISBnews)