Zysk operacyjny wyniósł 6,77 mln zł wobec 7,06 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 10,69 mln zł wobec 8,85 mln zł rok wcześniej.

"Mimo wyzwań związanych z ograniczeniem w handlu w Europie w II kwartale 2020 r. marże wygenerowane przez grupę pozostały na podobnym poziomie, co rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 7,9%, co oznacza wzrost rok do roku o 1,2 pkt proc. Marża netto osiągnęła poziom 4%, czyli o 0,1 pkt proc. mniej w ujęciu rok do roku" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 135,78 mln zł w r.obr. 2019/2020 wobec 131,6 mln zł rok wcześniej.

"Pandemia koronawirusa przyczyniła się do nałożenia restrykcji w handlu w Polsce oraz większości krajów Europy. Obostrzenia utrudniły Sescom realizację prac technicznych, głównie poza granicami Polski, co miało negatywny wpływ na wartość przychodów, szczególnie w III kwartale roku obrotowego. Pomimo trudności przychody skonsolidowane w analizowanym okresie wzrosły rok do roku o 3%, do 135,8 mln zł" - czytamy dalej.

W roku obrotowym 2019/2020 z usług grupy skorzystało 378 klientów, w tym ok. 30% odbiorców zagranicznych. Pod opieką techniczną specjalistów Sescom znalazło się 129 950 urządzeń oraz pojazdów magazynowych. Operująca w 25 krajach Europy sieć serwisowa Sescomu, licząca 1 041 firm współpracujących zrealizowała 113 734 zleceń, wobec 116 654 w roku obrotowym 2018/19, podano także.

"Fundamentem naszego biznesu pozostają usługi FM, które w minionym roku obrotowym odpowiadały za 63% wygenerowanej sprzedaży. FM ewoluuje i coraz mocniej wiąże się z analityką danych i nowymi technologiami. Nasza oferta i model biznesowy w obliczu wyzwań związanych z pandemią koronawirusa nie tylko się obroniły, ale potwierdziły zasadność naszych decyzji strategicznych, czego wyrazem są uzyskane wyniki. Systematycznie pracujemy nad dywersyfikacją oferowanych usług oraz klientów, wykorzystując przestrzeń do wzrostu, jaką dają zmiany rynkowe i rozwój nowych technologii. Przykładem takiego spojrzenia jest rozwijanie koncentrującego się na paliwie wodorowym projektu HGaaS czy rosnąca liczba pilotaży technologicznych, które w najbliższych latach zaowocują kontraktami wdrożeniowymi. Naszym celem pozostaje systematyczny wzrost skali i efektywności biznesu, która zapewni wzrost rentowności" - skomentował wyniki prezes Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 4,09 mln zł wobec 4,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Rozwiązania spółki zapewniają oszczędności w obsłudze technicznej obiektów oraz w zużyciu mediów. Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.

(ISBnews)