Pojawienie się "drugiej fali" pandemii COVID-19, która dotknęła w czwartym kwartale 2020 roku większość rynków działalności AmRest, pociągnęło za sobą ponowne wprowadzenie restrykcji dotyczących funkcjonowania restauracji i obsługi wyłącznie wybranych kanałów sprzedaży. Spowodowało to zmniejszenie się udziału otwartych lokali do około 92% na koniec grudnia, w porównaniu do 98% na koniec poprzedniego kwartału, podkreśliła spółka.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach, wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych lokali, osiągnął w czwartym kwartale 2020 r. 78,8%. Dla porównania w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł on 86,6%, a w drugim kwartale 2020 roku 67,8%, podano także.

Wstępna sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wyniosła w IV kw. 2020 171,6 mln euro, co stanowi spadek o 26% r/r i o 13,6% kw/kw. Wynik za cały rok 2020 wyniósł 685,5 mln euro i był o 18,3% niższy niż przed rokiem.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły w IV kw. 2020 38,3 mln euro i były o 31,3% niższe niż przed rokiem i o 10,6% niższe niż w poprzednim kwartale. Sprzedaż za cały rok wyniosła 152,5 mln euro, czyli 26,2% mniej niż w roku 2019

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w IV kw. 2020 kształtowała się na poziomie 158,2 mln euro i była o 24,8% niższa r/r oraz 5,4% niższa kw/kw. W ujęciu całorocznym sprzedaż wyniosła 582,8 mln euro, spadając o 26,8% w porównaniu z rokiem 2019.

Przychody na rynku chińskim w IV kw. 2020 osiągnęły poziom 22,6 mln euro i były o 2,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku oraz o 8,3% niższe niż w poprzednim kwartale. Sprzedaż dywizji wygenerowana w roku 2020 wyniosła 76,4 mln euro i była o 14,7% niższa niż przed rokiem, wymieniono.

"AmRest dobrze przygotował się do drugiej fali pandemii i ponownego pojawienia się ograniczeń. Nasz zespół wyciągnął wnioski z wydarzeń, które miały miejsce na początku roku i był w pełni skoncentrowany na tym, by być blisko klienta, oferując bezpieczną, wygodną i niezawodną obsługę, a jednocześnie, by optymalizować przychody i rentowność w ramach dostępnych kanałów sprzedaży. Dzięki podjętym wysiłkom udało się utrzymać funkcjonowanie ponad 90% naszych restauracji nawet w ostatnich tygodniach roku, kiedy presja obostrzeń była najbardziej intensywna. Jest to wynik znacznie lepszy niż ten obserwowany wiosną ubiegłego roku i osiągnięcie, z którego jestem bardzo dumny. To samo dotyczy wyników sprzedaży porównywalnej w restauracjach - liczby zaprezentowane powyżej są odzwierciedleniem szeregu wysiłków i inicjatyw. Oczywiście podejmowane przez nas kroki mają na celu złagodzenie krótkoterminowych utrudnień, z jakimi boryka się nasza branża, ale jesteśmy przekonani, że wynikające z nich korzyści będą odczuwalne jeszcze długo po zakończeniu pandemii. Unikalna kombinacja ludzi, marek i skali to nasz potężny atut, który ma szczególne znaczenie zwłaszcza w czasach kryzysu" - powiedział CEO spółki Mark Chandler, cytowany w komunikacie.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 961,5 mln euro w 2019 r.

(ISBnews)