Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym wyniosły 18,9 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2020 roku o 62,5%, podano w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim wyniosły 12,2 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2020 roku o 52,1%.

Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w styczniu 2021 r. przez grupę kapitałową spółki wyniosła ok. 42,5% i była niższa od marży osiągniętej rok wcześniej o 7 pkt proc.

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec stycznia 2021 roku wyniosła 52,9 tys. m2 i była niższa o 2% od powierzchni sprzedaży detalicznej w styczniu 2020 r.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2019 r. wyniosły 1 068 mln zł.

(ISBnews)