Przymusowy wykup rozpocznie się 18 lutego. Dzień wykupu akcji został ustalony na 23 lutego 2021 r., podano w informacji.

Żądający sprzedaży posiada 93 916 449 akcji spółki, które stanowią 96,28% wszystkich akcji spółki i uprawniają wykonywania 93 916 449 głosów reprezentujących około 96,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

"W związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki Polnord S.A., zarząd giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy zawiesza obrót akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem 'PLPOLND00019' - od dnia 18 lutego 2021 r." - czytamy w uchwale zarządu GPW.

Pod koniec stycznia br. Cordia International nabyła w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polnordu 3 278 771 akcji. Ponadto w wyniku wezwania wzywający zawarł transakcję nabycia, poza rynkiem regulowanym, 195 akcji spółki.

1 grudnia ub.r. Cordia International ogłosiła wezwanie do sprzedaży 6 905 644 akcji Polnordu, stanowiących 7,08% kapitału spółki, po cenie 3,55 zł za sztukę.

Przed wezwaniem Cordia posiadała 90 637 483 akcje spółki stanowiące ok. 92,92% kapitału.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale.

(ISBnews)