Przedmiotem umowy jest przeniesienie przez UEiG wszelkich praw i obowiązków wynikających z umów z klientami biznesowymi na niezmienionych dla odbiorców warunkach dotyczących cen energii elektrycznej oraz paliwa gazowego i rozliczeń, podkreślono.

Reklama

"Wybraliśmy firmę Energia Polska głównie ze względu na jej rosnącą pozycję na polskim rynku energetycznym, stabilne fundamenty oraz znakomity zespół zapewniający naszym klientom ciągłość dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego w przyszłości. Zawarta umowa zakłada przeniesienie realizacji umów na niezmienionych dla klientów warunkach dotyczących cen energii oraz gazu ziemnego. Przewidujemy, że większość umów zostanie przeniesiona do nowego dostawcy do końca kwietnia 2021 r." - powiedział wiceprezes UEiG Tomasz Łyczko, cytowany w komunikacie.

Rozliczenie pomiędzy stronami umowy zostanie przeprowadzone w oparciu o poziom marży generowanej z poszczególnych umów z klientami. Umowa przewiduje przenoszenie praw i obowiązków z umów w określonych transzach, uzależnionych od wypełnienia formalności, w tym uzyskanych od klientów pełnomocnictw, wyjaśniono.

"Zawarcie umowy oznacza zmniejszenie zaangażowania UEiG w dostarczanie tzw. 'czarnej energii' oraz uwolnienie środków z przyszłej generowanej marży obejmującej umowy zawarte do 2030 r. Wysokość środków, o których mowa powyżej, będzie zależna od ostatecznej liczby przeniesionych umów. W celu zabezpieczenia płatności, Energia Polska zdeponuje środki, które sukcesywnie będą uwalniane na rzecz UEiG" - czytamy w komunikacie.

Zarząd UEiG zdecydował o zawarciu umowy ze względu na atrakcyjność złożonej przez spółkę Energia Polska oferty oraz ambitne plany rozwojowe segmentu fotowoltaiki, na którym UEiG aktualnie koncentruje swoją działalność, podkreślono również.

"Chcemy, żeby Grupa Unimot dynamicznie rozwijała się w obszarze szeroko pojętych źródeł energii odnawianej. Zawarcie umowy o sprzedaży portfela jest kolejnym krokiem w tym kierunku - uwolnione środki, a także czas i zaangażowanie zespołu, zostaną dedykowane do rozwoju niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim farm fotowoltaicznych. Dodatkowym motywatorem zawarcia umowy była atrakcyjna oferta złożona przez naszego partnera, firmę z kapitałem polskim, która zapewni klientom ciągłość dostaw i obsługę klienta na wysokim poziomie" - dodał prezes Unimotu Adam Sikorski.

UEiG nadal będzie świadczył usługi sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego, ale głównie w zakresie tzw. "zielonej energii", gdyż koncesje na obrót energią elektryczną i paliwem gazowym zostaną zachowane, podsumowano.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)