"Nie planujemy sprzedaży naszej spółki z segmentu płatności Payten, pomimo zewnętrznego zainteresowania. Chcemy technicznie się przygotować do potencjalnego notowania, ale nie ma konkretnych planów upublicznienia tej spółki na pewno w 2021" - powiedział Jeleński podczas wideokonferencji.

Zaznaczył, że Payten rozwija się dobrze.

"Chcemy, żeby był jeszcze bardziej zdywersyfikowany i opierał się jeszcze bardziej na powtarzalnych przychodach. Kiedy uznamy, że osiągnął właściwe proporcje, będziemy podejmować decyzje o ewentualnym upublicznieniu, biorąc chociażby pod uwagę, czy zrealizujemy na tym dodatkową wartość" - dodał prezes.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 026 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)