Zysk operacyjny wyniósł 27,89 mln zł wobec 19,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,22 mln zł w III kw. 2020/2021 wobec 32,36 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. r.obr. 2020/2021 spółka miała 72,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 46,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 130,96 mln zł w porównaniu z 94,85 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszych trzech kwartałach 2020/21 roku finansowego osiągnęliśmy skonsolidowane przychody na poziomie 131 mln zł i 72,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Oznacza to wzrost o odpowiednio 38,1% i 54,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednostkowy zysk netto wyniósł w tym okresie 72,4 mln zł. Istotny wpływ na wynik netto miało rozpoznanie efektu ulgi podatkowej IP Box, co w poprzednim roku finansowym nastąpiło dopiero w raporcie rocznym" - czytamy w raporcie.

"W samym III kwartale roku finansowego przychody wzrosły o 42,8% do 46,2 mln zł, a zysk netto o 65,7% do 26,2 mln zł wobec analogicznego okresu zeszłego roku. Warto pamiętać, że prawie całość przychodów generujemy w dolarze amerykańskim (USD) i kurs dolar/złoty ma istotny wpływ na raportowane wyniki. Po zakończeniu każdego kwartału podajemy informację nt. szacunkowych przychodów osiągniętych w danym okresie w ujęciu dolarowym. W III kwartale roku finansowego wzrost tak mierzonych przychodów wyniósł 44,9% w skali roku 12,18 mln USD wobec 8,41 mln USD rok temu) w stosunku do 39% wzrostu zanotowanego w poprzednim kwartale" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020/2021 wyniósł 72,36 mln zł wobec 46,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)