Zysk operacyjny wyniósł 47,56 mln zł wobec 21,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 866,87 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 905,81 mln zł rok wcześniej.

"W IV kwartale 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019, grupa kapitałowa Stalprodukt osiągnęła przychody ze sprzedaży niższe o 38 933 tys. zł, tj. o 4,3 %. Na poziomie zysku na sprzedaży osiągnięto 51 807 tys. zł, wobec 54 680 tys. zł w IV kwartale 2019 roku. Natomiast na poziomie zysku operacyjnego osiągnięto poziom 47 563 tys. zł wobec 21 685 tys. zł, a więc wzrost o 28 878 tys. zł, tj. o 119,3 %. Zysk netto w IV kwartale 2020 roku wyniósł 43 536 tys. zł w porównaniu do IV kwartału 2019, kiedy wyniósł 22 755 tys. oznacza to wzrost o 20 781 tys. zł, tj. o 91,3%. We wszystkich segmentach operacyjnych grupa kapitałowa odnotowała dodatnie wyniki" - czytamy w raporcie.

W całym 2020 r. spółka miała 162,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 142,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 320,42 mln zł w porównaniu z 3 816,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 67,88 mln zł wobec 92,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,32 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)