"Emitent informuje jednocześnie, że pomimo braku uzyskania do chwili sporządzenia niniejszego raportu pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz utrzymujących się ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności restauracyjnej stacjonarnie (lockdown) Sfinks przedłożył do wniosku wykaz płatności, dokonanych przez spółkę po dniu układowym, tj. po 1 listopada 2020 r. dotyczący powstałych po tej dacie wymagalnych zobowiązań bezspornych, na okoliczność braku przesłanki negatywnej do zatwierdzenia układu wynikającej z art.165 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne" - czytamy w komunikacie.

11 lutego br. zgromadzenie wierzycieli Sfinks Polska przegłosowało przyjęcie układu, który będzie realizowany po jego zatwierdzeniu przez sąd.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)