"Spółka Bankilo jest dopełnieniem programu wodorowego Sescom. Umożliwi agregację sprzedaży zielonej energii do produkcji zielonego wodoru w naszych elektrolizerach. Widzimy znaczącą synergię naszych zamierzeń strategicznych. Wspólnie będziemy zwiększać ilość zużywanej zielonej energii w zarządzanych przez nas obiektach m.in. poprzez odbiór nadwyżek z instalacji prosumenckich. Zwiększymy też wykorzystanie wodoru w rozproszonym magazynowaniu energii" - powiedział prezes Sescom Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie.

Spółka Bankilo to gdański start-up, założony przez przedsiębiorców i specjalistów z rynku energetycznego i nieruchomościowego. Celem Bankilo jest obsługa transakcji na rynku zielonej energii, wykonywanych przez prosumentów i konsumentów energii poprzez platformę transakcyjną umożliwiającą ofertowanie, podano także.

"Jesteśmy przekonani, że przyszła energetyka będzie zbudowana na różnorodnych, rozproszonych i odnawialnych źródłach energii. Energia będzie magazynowana w miejscu jej produkcji lub zużycia, a transparentny rynek energii będzie dostępny dla wszystkich" - powiedział założyciel Bankilo Mirosław Bieliński, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Rozwiązania spółki zapewniają oszczędności w obsłudze technicznej obiektów oraz w zużyciu mediów. Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.

(ISBnews)