Reklama

"Nasza marża handlowa po kosztach operacyjnych, czyli rentowność na sprzedaży, wzrosła w IV kw. 2020 roku do 1,6% wobec 1,1% rok wcześniej. Patrząc przez pryzmat marży EBITDA, to był to wzrost do 1,7% z 1,2%. Przy odpowiedniej optymalizacji kosztów z naszej strony widzimy jeszcze potencjał do zwiększenia tych wartości w kolejnych okresach" - powiedział ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan.

"Pewne rozwiązania, które wdrożyliśmy w Polsce, nie zostały jeszcze wdrożone w Czechach czy na Słowacji i odwrotnie. Stąd nasze przekonanie, że wraz z rosnącym poziomem sprzedaży i polem na usprawnienie procesów operacyjnych mamy jeszcze pewną przestrzeń do zwiększania marż na niższych poziomach nawet przy stabilnej marży handlowej" - dodał prezes Andrzej Przybyło.

Zdaniem prezesa, wyniki sprzedaży Grupy AB byłyby wyższe w ostatnich kwartałach, ale spółka musiała mierzyć się m.in. z ograniczoną dostępnością niektórych towarów.

"Jeżeli patrzymy na główne kierunki importu elektroniki, czyli takie kraje, jak Chiny, Korea Południowa czy Japonia, to warto zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach fabryki nie mogły produkować na pełnych mocach ze względu na zawirowania w dostępności komponentów, były także kwestie związane z dostępnością kontenerów na kierunkach europejskich. Pracując nawet na pełnych mocach, trudno jest szybko nadrobić realizację zamówień w krótkim czasie, tym bardziej, że bieżący popyt jest mocny. Pamiętajmy, że pandemia spowodowała gwałtowny wzrost popytu i przyspieszenie cyfryzacji całych gospodarek. Popytowi ogólnie sprzyja wiele czynników, dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość" - powiedział ISBnews Przybyło.

Jego zdaniem, obecne rynkowe prognozy, dotyczące wzrostu np. rynku e-commerce, opierają się na stabilnych danych, ale sprzed pandemii.

"To, co my widzimy, przedstawia nieco inny obraz. W mojej ocenie, dojdzie do szybkiej zmiany jakościowej w związku z dalszą cyfryzacją wielu działalności i stąd moje oczekiwania na znacznie wyższe wzrosty w tym segmencie - dodał prezes.

Według niego, wieloletnie inwestycje prowadzone w spółce obecnie przynoszą pozytywne efekty.

"Stajemy się spółką coraz bardziej technologiczną, która nie tylko sprzedaje konkretne produkty czy komponenty, ale sama używa nowych technologii w swojej działalności, a nawet opracowuje własne oprogramowanie optymalizujące działalność operacyjną, poszczególne procesy i je z sukcesem wdraża. Stosujemy systemy klasy business intelligence czy uczenie maszynowe, aby optymalizować ofertę produktową dla naszych klientów i maksymalizować efektywność działu handlowego. To przynosi już wymierne efekty, widzimy tu dalszy potencjał. Ogromny potencjał ma też chociażby rynek sprzedaży subskrypcyjnej oprogramowania. Ta rewolucja na rynku wartym wiele miliardów już się dzieje, a dzięki temu, że już teraz nasze platformy cloud są nr 1 w regionie, to mamy ambicję wykroić dużą część z nowego popytu, z tego rosnącego tortu. Obecnie rynek dynamicznie rośnie, nasza sprzedaż cloud wzrosła o 58% w roku 2020, ale to dopiero początek. Najlepsze jest tu dopiero przed nami" - uważa prezes.

Zdaniem Przybyło, obecna wycena akcji Grupy AB w konfrontacji z podstawowymi wskaźnikami giełdowymi zatrzymała się na poziomie sprzed kilku lat.

"Tymczasem doszliśmy do 12 mld zł sprzedaży, nasze kapitały własne w tym czasie zbliżyły się już do 1 mld zł. To nie tylko pokazuje, jak bardzo zmieniła się spółka, ale także przygotowało nas to do dynamicznych zmian na rynku IT, jakie obserwujemy. To właśnie AB ma wszelkie przewagi rynkowe, by nie tylko utrzymać pozycję nr 1 dla obecnego popytu rynkowego, ale również by zdobyć bardzo dużą część nowego popytu, wynikającego z przyspieszenia cyfryzacji życia, nadrabiania zapóźnienia w infrastrukturze czy wynikającego z rewolucji w sposobie dystrybucji oprogramowania" - podsumował prezes.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2019/2020 (lipiec 2019 - czerwiec 2020) miała 10,2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Marek Knitter

(ISBnews)