"Zarząd Asseco Poland […] w związku z koniecznością przekazania do spółki Cyfrowy Polsat S.A. wysokości wyniku netto osiągniętego przez Grupę Asseco Poland S.A. za 2020 r., niezbędnego do sporządzenia skonsolidowanego raportu Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za 2020 r., informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Asseco Poland S.A. za 2020 r. wynosi 401,6 mln zł, w tym 133,9 mln zł to wynik za sam czwarty kwartał 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Spółka jednocześnie zastrzegła, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie. Raport Grupy Asseco Poland za 2020 r. jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę osiągniętych wyników finansowych. Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez spółkę w skonsolidowanym raporcie okresowym za 2020 r., który zostanie opublikowany 23 marca 2021 r.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)