"Na dywidendę proponuje się przeznaczyć część zysku netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 310 046 824,83 złotych powiększonego o kwotę 116 305 811,77 złotych, czyli cały kapitał rezerwowy utworzony w 2020 r. w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Pozostałą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 494 818,53 złotych proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

"Rekomendacja zarządu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy zysku wypracowanego za rok 2020 uwzględnia dobrą sytuację gotówkową spółki oraz korzystne perspektywy dla jej dalszej działalności" - dodano.

Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje tj. 25 530 098 szt.

Budimex miał 459,47 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. (226,01 mln zł w 2019 r.). Zysk netto Budimex S.A. to 310,54 mln zł w porównaniu do 232,72 mln zł w roku 2019.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)