Zysk operacyjny wyniósł 4,08 mln zł wobec 0,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,89 mln zł w 2020 r. wobec 4,48 mln zł rok wcześniej.

W ocenie prezesa Mateusza Wcześniaka, 2020 rok był "wyjątkowym pod wieloma aspektami, z których na szczególne wyróżnienie zasługują aspekty organizacyjne jak również wyniki finansowe.

"Przede wszystkim spółka wydała swoją największą dotychczas grę oraz zbudowała grupę kapitałową nabywając liczne spółki zależne. Zdecydowanie najjaśniejszą gwiazdą jeżeli chodzi o wydane w zeszłym roku tytułu był 'Drug Dealer Simuator', tytuł który uzyskał spłatę w kilkadziesiąt minut po premierze, wszystkich poniesionych kosztów oraz uzyskał spektakularną sprzedaż 55 tysięcy egzemplarzy w okresie 72h" - napisał CEO.

"W ubiegłym roku zaprezentowaliśmy również świetnie przyjęte tytuły, które będziemy chcieli wydać w obecnym roku, takie jak: 'American Motorcycle Symulator', 'ER PandemicSimulator', 'Miner's Hell', 'Gangster Simulator', 'Winter Survival Simulator' oraz kilka mniejszych tytułów. Część z powyższych tytułów zostanie dokończona przez spółki zależne. Obecna dywersyfikacja portfolio tytułów zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu komercyjnego Spółki. Z perspektywy roku 2020 priorytetem stało się już nie tylko wzmacnianie portfolio samego Movie Games S.A., ale czynienie emitenta silnym potencjałem dla spółek z grupy kapitałowej" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 4,67 mln zł wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)