"Strategia była opracowana na lata 2018-2022. Pewnie w niedalekiej przyszłości zaczniemy prace nad nową strategią" - powiedział Grzybek podczas telekonferencji.

Strategia Alumetalu na lata 2018-2022 zakłada m.in. zwiększanie wolumenu sprzedaży wyrobów grupy do poziomu ponad 250 tys. ton w 2022 r. i średnioroczny wzrost EBITDA o 10%.

Reklama

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 061,6 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)