"Nasz wskaźnik Capex/Przychody spadnie w przyszłości do ok. 7% rocznie" - podała spółka w prezentacji podsumowującej wyniki za 2020 r.

Wśród celów na 2021 rok Cyfrowy Polsat zakłada m.in. rozwój nowych obszarów działalności, w które zainwestowała w ostatnich latach: Netia, Interia.pl, Esoleo. Spółka chce również utrzymania wysokich marż i wysokiego poziomu generowanej gotówki umożliwiające kontynuację wypłaty atrakcyjnej dywidendy dla akcjonariuszy.

Spółka przypomniała, że wraz z Polkomtelem podjęły decyzję o sprzedaży 99,99% udziałów w NetCo na rzecz Cellnex Polska, spółki zależnej hiszpańskiej firmy Cellnex Telecom, za kwotę ok. 7,1 mld zł.

"Transakcja jest warunkowa i wymaga zgód polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz kredytodawców Grupy Polsat. Po transakcji Polkomtel zachowa 207 udziałów stanowiących 0,01% kapitału NetCo (tzw. złota akcja)" - podano także.

Spółka zakłada, że EBITDA generowana przez NetCo na współpracy z Grupą Polsat będzie rosła średniorocznie (CARG) w tempie 6-8%. Jednocześnie Grupa Polsat spodziewa się odnotować wzrost przychodów z usług 5G.

"Grupa Polsat wspólnie z Cellnex chce 5-krotnie zwiększyć pojemność sieci Plusa. Pozwoli to obsłużyć stale rosnący popyt na transfer danych" - podano także.

Cellnex Poland złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) 18 marca 2021 r. wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Polkomtel Infrastrukturą. 26 lutego br. Cyfrowy Polsat informował, że przewidywane zamknięcie transakcji sprzedaży kontrolnego pakietu udziałów Polkomtel Infrastruktura na rzecz Cellnex Telecom to październik 2021 roku. Grupa Polsat zdecydowała o sprzedaży kontrolnego pakietu udziałów za cenę 7,07 mld zł.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)