"W roku 2021 Grupa Budimex planuje nakłady inwestycyjne na poziomie około 132 mln zł, z czego około 45 mln zł przypada na spółkę Budimex SA, a około 21 mln zł na spółkę Budimex Kolejnictwo SA oraz 55 mln zł na Grupę FBSerwis. Główne nakłady dotyczą nabycia maszyn budowlanych i kolejowych oraz realizacji projektów informatycznych. Nakłady inwestycyjne planowane przez Grupę FBSerwis będą dotyczyły inwestycji w obszarze usług komunalnych oraz środków transportu" - czytamy w sprawozdaniu z działalności.

Budimex oczekuje, że w 2021 roku będzie utrzymana aktywność w ofertowaniu nowych przetargów na podobnym poziomie do ub.r., ponieważ perspektywy dla całego rynku budowlanego na rok bieżący jak i kilka nadchodzących lat są dobre.

"Pomimo przejściowych trudności spowodowanych pandemią, kwoty planowane do przeznaczenia na inwestycje przez głównych zamawiających, tj. GDDKiA oraz PKP PLK są stabilne i powinny kształtować się na zbliżonym poziomie do nakładów z roku 2020. Wydatki inwestycyjne głównych publicznych zamawiających są współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej i dzięki zagwarantowaniu środków w nowej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027 w ramach programu Infrastruktura i Środowisko wydają się nie być zagrożone. Ponadto, Polska otrzyma środki z Funduszu Odbudowy, które będą dodatkowym źródłem finansowania inwestycji, stanowiąc impuls do dalszego rozwoju branży budowlanej i całej gospodarki " - czytamy dalej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 8 382,24 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)