Zysk operacyjny wyniósł 6,14 mln zł wobec 161,92 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 214,84 mln zł w 2020 r. wobec 337,67 mln zł rok wcześniej.

"Spadek przychodów wynika ze: spadku przychodów z pośrednictwa w sprzedaży produktów kredytowych o 35%, spadku przychodów z pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych o 16% oraz 69-proc. spadku przychodów z pośrednictwa nieruchomości" - czytamy w raporcie.

Spadek przychodów odnotowany w 2020 roku został w dużej mierze spowodowany epidemią COVID-19, co miało przełożenie na realizowane wolumeny sprzedaży, głównie w kategorii produktów kredytowych w II, III i IV kwartale 2020 roku. Spadek przychodów z pośrednictwa nieruchomości wynika z ogłoszenia upadłości spółki Home Broker, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 25,71 mln zł wobec 168,01 mln zł straty rok wcześniej.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)