Przychody w Rumunii wyniosły wstępnie 16,9 mln USD (w 2019 r. - 15,2 mln USD) a przychody w Tunezji sięgnęły 7,1 mln USD (w 2019 r. - 9,2 mln USD), podano w komunikacie.

"Nakłady inwestycyjne wyniosły 5,5 mln USD (w 2019 r. - 4,9 mln USD) i obejmowały głównie koszty związane z wykonaniem odwiertu M-1004 oraz pracami przygotowawczymi do wykonania odwiertu M-1008" - czytamy dalej.

Średnie dzienne wydobycie wyniosło 2 340 boe/d (w 2019 r. - 1 389 boe/d), w tym:

- w Rumunii - 1 788 boe/d (w 2019 r. - 961 boe/d),

- w Tunezji - 552 boe/d (w 2019 r. - 428 boe/d).

Średnia zrealizowana cena w przeliczeniu na baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej (USD/boe) wyniosła 28,06 USD/bbl (w 2019 r. - 48,12 USD/bbl), w tym:

- za ropę naftową - średnia zrealizowana cena to 35,56 USD/bbl (w 2019 r. - 61,67 USD/bbl), spadek o 42%;

- za gaz ziemny - średnia zrealizowana cena w przeliczeniu na tysiąc stóp sześciennych (USD/Mcf) to 4,38 USD/mcf (w 2019 r. - 7,27 USD/mcf), spadek o 40%.

"Koszty wydobycia (USD/boe) zmalały o 30%, do poziomu 9,67 USD/boe (w 2019 r. - 13,78 USD/boe), głównie dzięki zwiększonym wolumenom wydobycia i wnikliwemu zarządzaniu kosztami" - podano także.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)