"Dostępne zarządowi wstępne szacunki dotyczące podstawowych danych finansowych za 2020 rok są następujące: szacowany przychód Grupy Inpro za 2020 rok wyniesie około 382 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do 2019 roku o ok. 41 %. Jednocześnie szacunki wykazują, iż zysk netto grupy kapitałowej za 2020 rok wyniesie około 67 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 56% r/r" - czytamy w komunikacie.

Wyniki finansowe grupy za 2020 r. będą znacząco wyższe od wyników roku ubiegłego m.in. z uwagi na rodzaj kończonych w roku obrotowym przedsięwzięć (korzystna lokalizacja inwestycji przy niskiej cenie zakupu gruntu) oraz z uwagi na przesunięcie terminu oddania do użytkowania osiedla Azymut w Gdyni z roku 2019 na rok 2020, podano także.

Reklama

"Jednocześnie zarząd Inpro SA oświadcza, iż prognozy rozwoju działalności grupy, uwzględniające wpływ pandemii SARS-CoV-2 na wyniki grupy w dotychczasowej skali, wskazują na uzyskanie w 2021 roku poziomu przychodów ze sprzedaży, zarówno grupy, jak i emitenta, na poziomie zbliżonym zdecydowanie bardziej do wyników 2019 r. (i lat poprzednich) niż do roku 2020 - z uwagi na liczbę oraz wartość projektów planowanych do oddania do użytkowania w ramach działalności Inpro SA" - czytamy dalej.

Inpro planuje publikację raportu za 2020 r. na 28 kwietnia 2021 r.

Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2020 r. Inpro zrealizowało przedsprzedaż na poziomie 635 umów; grupa przekazała w tym czasie łącznie 872 lokale.

(ISBnews)