Zysk operacyjny wyniósł 1,41 mln zł wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1,42 mln zł wobec 0,13 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost wyniku operacyjnego jest spowodowany znaczącym wzrostem gier sprzedawanych na Nintendo Switch, STEAM, a także pierwsze premiery na konsole Xbox. Spółka systematycznie wydaje także gry z własnego portfela, choć dotychczas premiery miały miejsce tytuły o ograniczonych budżetach i potencjale sprzedażowym. Ważniejsze premiery gier są zaplanowane na 2021 rok" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Spółka podała, że spodziewa się znaczącego przyrostu przychodów operacyjnych w kolejnych latach przede wszystkim za sprawą zwiększonej ilości premier z własnego portfolio wydawniczego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,87 mln zł w 2020 r. wobec 1,18 mln zł rok wcześniej.

"Najważniejszym źródłem przychodu dla Gaming Factory pozostają wpływy ze sprzedaży gier na konsolę Nintendo Switch, gdzie obecnie sprzedawanych jest 39 gier, w których przychodach partycypuje Spółka i niemal 2 razy tyle produktów, w których przychodach partycypuje Black Rose Projects sp. z o.o. W 2020 roku miały premiery tytułów z własnego portfolio wydawniczego: Bug Academy (PC, Xbox, NS), Commander '85 (PC, Xbox), Gallic Wars: Battle Simulator (STEAM), Bouncy Bob 2 (Xbox), Pangeon (PC, Xbox, NS)" - czytamy w sprawozdaniu z działalności.

Grupa znacząco zwiększyła przychody operacyjne, które w 2020 roku wyniosły 2 865 tys. złotych wobec 1 178 tys. złotych rok wcześniej. Wzrost przychodów operacyjnych jest związany z większą ilością produktów będących w sprzedaży oraz nowych zleceń pozyskanych przez Black Rose Projects sp. z o.o., dodano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 2,03 mln zł wobec 4,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20 produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW od lipca 2020 r.

(ISBnews)