"W 2020 roku Grupa Śnieżka osiągnęła bardzo dobre wyniki biznesowe oraz finansowe. To w większości zasługa FFiL Śnieżka SA, która większość przychodów generuje na rynku polskim, a także jej dwóch kluczowych spółek zależnych, prowadzących działalność na Węgrzech i na Ukrainie. Poprawa wyników w stosunku do poprzedniego roku to m.in. pokłosie nieoczekiwanego wiosennego boomu remontowego. Lockdowny i inne konsekwencje walki z pandemią COVID-19 spowodowały, że wiele osób zdecydowało się na przeprowadzenie remontów - malowanie ścian lub inne prace w swoich mieszkaniach, domach, ogrodach czy na działkach. Akcjonariusze FFiL Śnieżka SA obecni na jej walnym zgromadzeniu zgodzili się rekomendacją zarządu spółki, aby w obliczu dobrych wyników wypłacić nominalnie najwyższą w historii dywidendę na jedną akcję. W efekcie dywidenda z zysku za 2020 rok będzie o 1 zł na akcję wyższa niż rok wcześniej, kiedy było to 2,6 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy został ustalony na 17 maja 2021 roku. Zgodnie z zasadą T+2 inwestor, żeby zyskać prawo do udziału w zysku spółki, musi kupić akcje najpóźniej na dwie sesje giełdowe przed dniem dywidendy. Dywidenda zostanie wypłacona 31 maja 2020 roku, podano także.

W 2020 r. grupa wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 821,3 mln zł (w 2019 roku: 717,1 mln zł) i skonsolidowany zysk netto w wysokości 86,2 mln zł (w 2019 roku: 62,7 mln zł). Z kolei spółka dominująca wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 583,7 mln zł (w 2019 roku: 543,9 mln zł) i zysk netto w wysokości 56,4 mln zł (w 2019 roku: 49,2 mln zł), przypomniano.

"Śnieżka dzieli się zyskiem regularnie od debiutu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, czyli już od 18 lat. Suma dywidend uchwalonych w tym okresie to 447,4 mln zł" - czytamy także.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2020 r. miała 821 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)